Diskuzní fórum
https://test.diskuze.rvp.cz/

Etická výchova
https://test.diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=433&t=7717
Stránka 3 z 36

Autor:  Lenka Urbanová [ pát 16. led 2009 13:18:22 ]
Předmět příspěvku: 

Z několika příspěvků v této diskusi vyplývá, že hlasujete pro EtV jako samostatný předmět, byť se někteří trochu obáváte, že by mohla být "přívažkem" k nenaplněnému úvazku. Zároveň upozorňujete, že EtV nemohou momentálně učitelé studovat. To můžeme tedy brát jako další nutnou podmínku pro účinné naplňování etické výchovy. Díky také za příspěvky o tom, jak to s EtV je ve vašich školách, takové vhledy jsou pro nás velmi cenné! Lenka

Autor:  Blanka [ pát 16. led 2009 13:19:44 ]
Předmět příspěvku:  etika-rozhodně!!!

Také se připojuji ke všem těm hlasům, které říkají ANO zařazení předmětu EV do výuky. Podmínkou je samozřejmě dobře proškolený člověk, který může být vzorem pro vychovávané, tzn. nelze opomíjet lidské kvality.

Autor:  Hana Pausová [ pát 16. led 2009 13:37:12 ]
Předmět příspěvku:  ETV ANO!!!

Jsem velmi ráda, že se tato diskue otevřela a jsem pro, aby se výuka ETV na školách vyučovala.

Autor:  Jana Trojanová [ pát 16. led 2009 13:48:02 ]
Předmět příspěvku:  Etická výchova - ano!!

Přidávám svůj hlas k diskuzi, zda etickou výchovu ve škole učit či ne. Sama s ní mám výborné zkušenosti. Učím na víceletém gymnáziu, EtV máme zařazenou pod názvem Osobnost a zdraví člověka a učíme ji v primě (2hod./týdně) a v tercii (1hod./týdně). Souhlasím s myšlenkou, že Etv je velmi dobré do vzdělávacího programu zařadit, ale současně je třeba, aby ji vyučovali lidé v EtV sami vzdělaní. Hezký den vám všem. J.T.

Autor:  Marie Nováková [ pát 16. led 2009 14:11:22 ]
Předmět příspěvku:  Etická výchova - znamení doby?

Každá doba má své. My, kdo pracujeme s dětmi, zejména dospívajícími máme jeden z úkolů - najít, co tahle doba vyjadřuje, potřebuje, co pro to má udělat ta naše generace- konkretně já.
Mladí jsou často velice nejistí, velice hledající, velice zranění a my vidíme agresi, násilí, hrubost, skořápku, kterou se to nejisté Já zakrývá. Tušíme co jim nabídnout - přijetí bez podmínek, dobrou partu, která je bere, posílí a nezradí (společenství), pravidla, protože děti potřebují hranice, i pochvalu, ocenění, radostnou atmosféru, zkrátka to, bez čeho se neobejde ani velký ani malý človíček. Učíme je co dělat se strachem, vztekem, snažíme se najít vzory zajišťující to, že to, o co se snažíme, spolupráce, přátelství,slušnost a laskavost není utopie. Učíme je co je opravdová, veliká láska a veliké přátelství. To je část EtV, část výchovného stylu, který my rodiče, pedagogové předkládáme.
Vím, že jdeme proti proudu. Vím, že do jisté míry jsme blázni a někdy působíme naivně.
Nové věci jsou vždy zpočátku nepochopeny a velcí géniové bývají ocenění tprve po smrti. Doufám, že Etv předběhla dobu jen o kousek a tak se ocenění ještě dočkáme
:-D

Autor:  PhDr. Renata Mecnerová [ pát 16. led 2009 14:30:26 ]
Předmět příspěvku:  Školy EtV chtějí a potřebují!

Vážení čtenáři, připojuji se ke všem pozitivním ohlasům, které podporují zavedení etické výchovy do vzdělávacího programu našich škol! A hned připojuji jeden úplně konkrétní důkaz o její potřebě - je z našeho regionu (MSK - Bruntálsko). V roce 2007 jsem v Ostravě absolvovala dvouleté studium EtV a po jeho ukončení jsem se pokaždé, když byla příležitost hovořit s učiteli i řediteli škol, přesvědčovala o tom, jaké výchovné problémy trápí dennodenně české učitele. Cítila jsem, že je potřeba nějak na tuto situaci reagovat - velmi rychle, ale promyšleně. Po konzultaci s naší lektorkou EtV Věnkou Vyvozilovou jsme s kolegyní, která v našem regionu organizuje DVPP, připravily k akreditaci seminář na téma "Etická výchova - prevence výchovných problémů". V této chvíli je už připravený k realizaci a hlásí se nám hned několik ředitelů škol, kteří o něj mají zájem (pro celou sborovnu)!! Jeho obsah vychází z potřeby řešit v současnosti narůstající výchovné problémy s žáky základních škol. Pokud se vše podaří, jak bych si přála, měl by ve stručnosti představit projekt etické výchovy, zprostředkovat několik ukázkových aktivit založených na vlastním prožitku účastníků a umožnit zpětnou vazbu k jejich každodenní praxi s žáky. Případné zájemce o prohloubené studium EtV by seminář odkazoval na možnost navazujícího dvouletého studia EtV - s cílem získat kvalifikaci k výuce etické výchovy ve školách. Držme si vzájemně pěsti, ať každý podobný, byť sebemenší příspěvek pomůže prosadit zařazení etické výchovy do výuky v našich školách! Pokud to cítíte podobně, oslovte prosím všechny své kolegy, aby se připojili k této diskusi a podpořili ji! Za všechny žáky i jejich učitele, kterým by to moc pomohlo, děkuji!

Autor:  Luděk Rychetník [ pát 16. led 2009 14:32:41 ]
Předmět příspěvku:  spravedlnost jako základní cnost

Považují zavedení etické výchovy do škol za naléhavé a navržené pojetí a osnovu za dobré. Zvláště oceňuji souhrn klíčových prvků, tak jak je vyjmenovává úvodní odstavec nahoře:

"pěstování smyslu pro spravedlnost, dovednost reflexe a sebereflexe, aktivní vědomí dodržovat závazky a rozvíjet smysl pro povinnost a odpovědnost a to v kontextu Listiny základních práv a svobod."

Spravedlnost je vskutku základní cnost (jak věděl již Aristoteles), která umožňuje, aby společnost žila v míru a lidé mohli spolupracovat. Tento základní akcent by se neměl ztratit v podrobnostech.

Autor:  Miroslav Návrat [ pát 16. led 2009 14:37:20 ]
Předmět příspěvku:  Nádhera

Když jsem včera propadal skepsi, kam svět spěje, tak dnes musím říct, že opět vidím naději, že dobro bude vítězit ve velkém.
Mohu být nařčen z prosazovaní svojí ideologie, ale rozumní pochopí, o co jde. Je třeba mladé lidi taky učit správnému politickému a ekonomickému pohledu na svět a jestli to na Slovensku dobře zafunguje, tak se již brzy dočkáme, protože současná slovenská většina věří populistům a pokud jsou ti mladí lidé od roku 93 dobře vychovávání, tak by se vše mohlo s mladou generací začít otáčet.
Nicméně lituju toho, jaká škoda je, že už to nebylo zavedeno před pár lety, protože by se mi vše výše uvedeno náramně hodilo. Jdu se informovat, zda na mé bývalé základní škole o tom vůbec vědí.
Jsem ale přesvědčen, že v současnosti by bylo potřeba, aby toto bylo zavedeno i na středních a možná také vysokých školách, protože já i mí vrstevníci si nic lepšího nemůžeme přát.

Autor:  Věra Vančuříková [ pát 16. led 2009 15:06:14 ]
Předmět příspěvku:  EV do škol

Obecným cílem etiky je v podstatě vychovat kulturního člověka, který bude mít úctu k sobě i k ostatním./Cultus=úcta/ Mám-li totiž v pořádku vztah k sobě, mohu vytvářet dobré vztahy i k lidem ve svém okolí.Je zřejmé, že zájem o etiku má zpětně dobrý vliv na chování člověka. Etika člověka vlastně zušlechťuje. Proto se nesmí opomíjet.
EV se snažím aplikovat do všech vyučovacích předmětů a vidím u dětí velký zájem.Krásně to vystihl jeden žák, který napsal, že etika je jako v poušti studánka s vodou.

Autor:  Mgr. Libor Mathauser [ pát 16. led 2009 15:09:53 ]
Předmět příspěvku:  Výuka etické výchovy

Vážení přátelé, alespoň malý příspěvek do diskuze:
Žijeme ve značně "nemocné", tzv. západní "konzumní" společnosti, ve které se stal zisk, profit a hromadění materiálních statků úkolem a cílem č. 1. Je to velmi smutné, ale je to tak (co jiného je "trvale udržitelný hospodářský růst" ??). Cílem lidského snažení je stále více "mít" a stále méně něčím nebo někým "být". Za této situace hodnoty jako morálka, čest, láska, soucit a pod. se postupně propadají hlouběji a hlouběji v žebříčku hodnot! Na nemorálnost a neetické chování narážíme na každém kroku, počínaje tím nejposlednějším človíčkem někde na nádraží nebo v samoobsluze a nejvyššími státními představiteli - pana prezidenta nevyjímaje - konče. Za této situace považuji jakoukoliv snahu tuto situaci aspoň trochu změnit k lepšímu za velmi prospěšnou. A zavedení etické (prosociální) výchovy do škol jako povinný předmět určitě takovou prospěšnou snahou je! Ale malou připomínku k výše zmiňovaným skutečnostem, kdo tuto výchovu učí nebo bude vyučovat: Je naprosto nezbytné, aby vyučující sám měl vysoké morální kvality a autoritu z titulu toho, kým sám je a jak se chová a jedná v těch nejběžnějších každodenních situacích. Nechci v žádném případě obecně zpochybňovat kvality učitelské profese a jejích představitelů, ale všude se najdou "černé ovce" a bude-li takový člověk vyučovat právě etickou výchovu, výsledek bude nulový, nebo dokonce záporný!
Držím palce, aby se to povedlo a kromě počítačů a internetové gramotnosti aby se do školních osnov dostal také předmět kutivující nikoliv IQ, ale "srdce" člověka!

Stránka 3 z 36 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/